Poskytujeme ubytovanie:

 

- v trojlôžkových izbách s príslušenstvom

 

 

Cena ubytovania:

 

7,00 € za osobu/noc

Daň za ubytovanie platená Mestu Fiľakovo  0,35€ za osobu/noc.

 

 

 

 

V prípade, že sa jedná o skupinu ubytovaných (30 osôb a viac)

 

zabezpečíme

 

celodennú stravu:

12,00 €/osoba