foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama3o.jpg

Vážení rodičia a podnikatelia!

Ako je Vám nesporne známe, každý má možnosť darovať 2% zo svojich daní z príjmov pre neziskové organizácie. Je to jedinečná možnosť permanentne sledovať využitie Vašich daní a získať istotu, že

Vaše peniaze nebudú nezodpovedne prerozdelené centrálne z Bratislavy, ale poslúžia na výchovu a vzdelávanie aj Vašich potencionálnych zamestnancov . Okrem podvyživeného školstva tým podporíte aj náš štátom zabudnutý mikroregión, v ktorom spoločne žijeme a ako jediná organizácia sa venujeme príprave robotníckych profesií v priemyselnej výrobe.

Spoločnosť Regio Nostra vznikla na podporu odborného vzdelávanie v našom regióne.

Príklady aktivít spoločnosti:

- zriadenie multimediálnych učební a ich technické vybavenie;

- podpora multikultúrneho vzdelávania;

- podpora študentskej vedeckej činnosti a účasti na vedeckých konferenciách;

- cezhraničná spolupráca stredných odborných škôl;

- podpora rozširujúceho a špecializačného vzdelávania pedagógov školy;

- nákup učebných pomôcok;

- organizovanie rekvalifikačných kurzov a kurzov odbornej spôsobilosti;

- podpora výchovných koncertov a prednášok pre žiakov školy;

- podpora organizovania dní otvorených dverí, športových podujatí a iných prezentačných akcií.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu nezávislú organizáciu REGIO NOSTRA, uvádzame číslo účtu na ktorý môžete poukázať 2 % z dane z príjmov: 8349338/5200

 

Vašu podporu si nesmierne ceníme a tešíme sa na ďalšiu úspešnú a plodnú spoluprácu.

Odkaz na Notársku komoru Slovenskej republiky:

http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Poberatelia2zdane%E2%80%93vyh%C4%BEad%C3%A1vanie/Poberatelia2zdane%E2%80%93detail.aspx?id=872

Podrobnosti:

 

Názov Spoločnosť REGIO NOSTRA
Forma Občianske združenie
Rok registrácie 2016
Dátum registrácie 17. 10. 2016 10:39:59
Dátum poslednej zmeny 17. 10. 2016 10:39:59
Evidenčné číslo 793
IČO 37891073
SID  
Ulica Kalinčiakova 1584/8
Mesto Fiľakovo
PSČ 98601
Okres Lučenec
Štát Slovenská republika
Bankové účty  
Predčíslie Č.Ú. Banka Pobočka
  SK0552000000000008349338 OTP BANKA SLOVENSKO, a.s. Fiľakovo

Ďalšie informácie:

Ako poukázať 2%

Dôležité termíny: do 31. marca 2017
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. júna 2017
Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Meniny:

Dnes : Klára
Zajtra : Simona a Šimon
29. október 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.