foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama4ok.jpg

Zoznam členov Rady školy pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola,
J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovo

Predsedkyňa Rady školy: Ing. Bolčová Matilda

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
1. Mgr. Agócs Attila PhD.

2. Ing. Riša Stanislav
3. Ing. Gažúrová Beáta
4. Ing. Hámorník Branislav

Volení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:
1. Ing. Bolčová Matilda
2. Bc. Mojzeš Ondrej

Volený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:
1. Kalčová Edita

Volení zástupcovia rodičov:
1. Pádarová Erika
2. Koroncziová Monika

3. Rusnáková Monika

Volený zástupca žiakov školy:
1. Kaša Adrian

Meniny:

Dnes : Edita
Zajtra : Cyprián
26. september 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.