foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

 

Zoznam členov Rady školy pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola,
Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo

Predsedkyňa Rady školy: Ing. Bolčová Matilda

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
1. Mgr. Agócs Attila PhD.
2. Ing. Riša Stanislav
3. Ing. Gažúrová Beáta
4. Ing. Hámorník Branislav

Volení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:
1. Ing. Bolčová Matilda
2. Bc. Mojzeš Ondrej

Volený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:
1. Kalčová Edita

Volení zástupcovia rodičov:
1. Pafková Marta
2. Urbanová Marianna
3. Hangonyiová Lenka

Volený zástupca žiakov školy:
1. Marek Martinák

 

 

 

 

ZOZNAM ČLENOV ŽIACKEJ RADY PRI STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE - SZAKKÖZÉPISKOLA,
KALINČIAKOVA 1584/8, 986 01 FIĽAKOVO


Predseda:


Borošová Silvia

Členovia:

1.    Kaša Miroslav
2.    Perenčei Milan
3.    Botoš Tomáš
4.    Csicsová Nora
5.    Chyláková Vierka
6.    Czikora Csongor

Meniny:

Dnes : Vojtech
Zajtra : Juraj
23. apríl 2019

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 20 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2019 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.