foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama2o.jpg

Informácie o projekte

Projekt s názvom European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development  of rural regions for a better European future, ktorého beneficientom je Mesto Fiľakovo získal podporu programu Európskej únie Európa pre občanov.

Cieľom projektu je vytvoriť medzinárodnú sieť, ktorá združuje samosprávy, inštitúcie, mimovládne organizácie, vzdelávacie a výskumné organizácie a odborníkov pre zdieľanie poznatkov v oblasti sociálnej ekonomiky. Do projektu je zapojených celkom 12 partnerov z 10 štátov únie. Projekt sa realizuje od 01/07/2017 -31/12/2018, t.j. 18 mesiacov. V rámci projektu sa vytvorí platforma hlavne na prezentáciu príkladov dobrej praxe, na výmenu know-how, na vedenie diskusie o nových možnostiach a hľadaní efektívnych riešení v oblasti sociálneho podnikania a pracovnej integrácie. Prostredníctvom realizácie projektu chceme podporovať sociálne začlenenie znevýhodnených skupín, prispieť k znižovaniu sociálnych nerovností, znížiť nezamestnanosť, zlepšiť kvalitu služieb pre miestne komunity a prepájať subjekty sociálneho podnikania v rámci politík EÚ. Medzi plánované výstupy projektu patrí stratégia dlhodobej udržateľnosti pri zakladaní a prevádzke podnikov sociálnej integrácie a manuálu pre zakladanie sociálnych podnikov. 

Partneri projektu:

 1. Mesto Fiľakovo, Slovenská republika
 2. Nagyrozvágy község Önkormányzata, Maďarsko
 3. Proactive, Serbia
 4. Comune di Santa-Severina, Taliansko
 5. Social Innovation Centre, Latvia
 6. GRAD LABIN, Chorvátsko
 7. CAMARA MUNICIPAL DA MADALENA DO PICO, Portugalsko
 8. Consiliul Judetean Harghita, Rumunsko
 9. Comune di Penne, Taliansko
 10. Drustvo za ravijanje prostovoljnega dela Novo Mesto, Slovinsko
 11. Mesto Jirkov, Česká republika
 12. Stredná odborná škola - Szakközépiskola Fiľakovo, Slovenská republika

europe for citizens programme logo

European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development of rural regions for a better European future - ENSIE - 588997-CITIZ-1-2017-1-1SK-CITIZ-NT

Meniny:

Dnes : Edita
Zajtra : Cyprián
26. september 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.