foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama2o.jpg


Poskytnutý stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denné štúdium pre absolventov základnej školy

Spôsob ukončenia štúdia:

záverečná skúška

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list
(medzinárodný certifikát SOPK)

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

učebný odbor pripravuje výkon činnosti kvalifikovaného robotníka pre výrobu, údržbu a servis technologického, montážneho a prevádzkového charakteru

Nadväzné ďalšie odborné vzdelávanie:

nadstavbové štúdium v príbuznom odbore

Na trojročných učebných odboroch sa vyučuje v dvojtýždňových cykloch, pričom jeden týždeň je určený pre teoretické vyučovanie, a Ďalší ťýžden na praktický výcvik. Na konci trojročného štúdia žiaci vykonajú záverečnú skúšku v trvaní troch dní (písomná, praktická a ústna časť). Úspešní absolventi záverečných skúšok získajú vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list. Tí absolventi, ktorí vykonali záverečné skúšky podľa jednotného zadania Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a dosiahnu celkové hodnotenie prospel s vyznamenaním alebo prospel veľmi dobre, získajú aj medzinárodný certifikát SOPK o odbornej kvalifikovanosti. Zástupca SOPK je riadnym členom skúšobnej komisie.

Úspešní absolventi zároveň majú možnosť pokračovať v štúdiu a získať maturtiné vysvedčenie formou dvojročného denného nadstavbového štúdia.

Meniny:

Dnes : Sabína
Zajtra : Dobromila
27. október 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.