foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama5ok.jpg
Poskytnutý stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denné štúdium pre absolventov základnej školy
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
Doklad o dosiahnutom vzdelaní vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: študijný odbor pripravuje výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru
Nadväzné ďalšie odborné vzdelávanie: pomaturitné štúdium, štúdium VŠ technického smeru

Meniny:

Dnes : Sabína
Zajtra : Dobromila
27. október 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 5 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.