foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama3o.jpg

Poskytnutý stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denné štúdium pre absolventov trojročného učebného odboru príbuzného zamerania

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

úspešné absolvovanie záverčnej skúšky v príbuznom odbore,
zdravotná spôsobilosť

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

študijný odbor pripravuje výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru

Nadväzné ďalšie odborné vzdelávanie:

pomaturitné štúdium, štúdium VŠ technického smeru

Meniny:

Dnes : Sabína
Zajtra : Dobromila
27. október 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.