foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama4ok.jpg

Študijné odbory

2697 400     m e ch a n i k          e  l e k t r o t e ch n i k

(autoelektronik)

Absolvent študijného odboru v oblasti autoelektronika:

 • vie pracovať snáradím azariadeniami servisnej adiagnostickej techniky,
 • má prehľad zoblasti elektronických zariadení použitých vmotorových vozidlách,
 • vie požívať štandartnú techniku azákladné aplikačné programy potrebné pri diagnostike aodstránení poruchy motorového vozidla.

2426 4      p r o g r a m á t o r     o b r á b a c í ch    a    z v á r a c í ch    s t r o j o v     a

z a r i a d e n í

Absolvent študijného odboru:

 • vie samostatne naprogramovať činnosti stroja, priemyselného robota podľa technologického postupu výroby súčiastok,
 • ovláda obsluhu klasických strojov azariadení,
 • ovláda obsluhu aprogramovanie automatizovaných strojov azariadení,
 • ovláda prácu na PC ,
 • ovláda aplikkačný ašpecifický software,
 • môže úspešne absolvovať zváračský kurz Z - M1, prípadne aj Z - E 1

Predpokladom pre prijatie a následné zvládnutie odboru je:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy aj spriemernými výsledkami,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • manuálna zručnosť,
 • priestorová predstavivosť atvorivosť.

Absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list.

 

Meniny:

Dnes : Simona a Šimon
Zajtra : Aurélia
30. október 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.