foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama2o.jpg

Prečo si vybrať našu školu?

 

 

- tradície výchovy kvalifikovaných robotníckych profesií siahajú až do dvadsiatych rokov minulého storočia;

- všetci učitelia odborných predmetov sú plno kvalifikovaní a absolvovali 10-12 ročnú inžiniersko-technickú prax v riadení výroby, v technologickej príprave výroby, v údržbe alebo v aplikovanom vývoji;

- na škole sa vyučuje aj v slovenskom aj v maďarskom jazyku, pričom žiaci majú možnosť osvojiť si odbornú terminológiu aj v anglickom a nemeckom jazyku;

- multimediálne vyučovanie jazykov a odborných predmetov sa uskutočňuje v štyroch odborných učebniach resp. laboratóriách a v štyroch počítačových učebniach;

- na škole pracuje v súčasnosti12 záujmových krúžkov;

- škola poskytuje celodenné stravovanie a ubytovanie v nedávno obnovenom Domove mládeže (priamo v areáli školy) za cenovo mimoriadne výhodných podmienok;- škola poskytuje vzdelávanie vo viacerých formách stredoškolského štúdia (štvorročný študijný odbor s praxou, štvorročný študijný odbor s odborným výcvikom, päťročný študijný odbor, trojročný učebný odbor s možnosťou pokračovania formou dvojročného nadstavbového štúdia a dvojročný učebný odbor pre uchádzačov s neúplným základným vzdelaním);

- škola vlastní dielne odborného výcviku a tiež má uzatvárané zmluvy o praktickom výcviku u podnikateľských subjektov regiónu;

- škola si kladie vysoký dôraz na dobré medziľudské a vzťahy, vzájomnú národnostnú, rasovú či náboženskú toleranciu a empatiu;

- škola je vybavená modernou zabezpečovacou technikou (kamerový systém a povoľovanie vstupu do jednotlivých objektov selektívne programovaným kódovým systémom);

- záverečné skúšky na škole sa vykonávajú podľa jednotného zadania Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), jej zástupca je riadnym členom skúšobnej komisie a úspešní absolventi získavajú medzinárodne uznávaný Európsky certifikát o odbornej kvalifikácii;

- absolventi elektrotechnických odborov majú možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika v zmysle § 21 vyhlášky č. 718/2002 Z. z.;

- mierkou úspešnosti školy sú výsledky žiakov na celoštátnych a medzinárodných študentských vedeckých konferenciách, súťažiach a tiež skutočnosť, že zamestnávatelia škole signalizujú svoj zámer zamestnať našich absolventov ešte pred vydaním záverečných vysvedčení;

- nemalý počet našich bývalých absolventov pracuje v zahraničí v študovanom odbore niekoľko rokov alebo pokračuje v štúdiu na vyšších stupňoch vzdelávania;

 

Meniny:

Dnes : Edita
Zajtra : Cyprián
26. september 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.