Projekt:

Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne

V dňoch 27.7. - 2.8.2019 som  sa zúčastnil anglickeho jazykového kurzu.   Kurz prebiehal  na čarovnom ostrove Malta v jazykovej škole Easy. 

Od pondelka do piatku som drel školské lavice.

Po vyučovaní spolu s kolegami spoznával krásy ostrova. 

Záverom som absolvoval skúšku a obdržal certifikát.

Ing.Attila  Varga

malta1malta2

malta3malta4

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. 

erazmus

Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.