Praha1                     Praha2

Projekt: Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne

V dňoch 15.7 – 19.7.2019 sa zúčastnili dvaja pedagogickí zamestnanci školy Ing. Oto Tóth a Ing. Zoltán Varga na školení základov využitia E – Learningového vyučovania v Prahe.

Bohatý a pestrý program bol rozčlenený na 5 dní, ktorých náplňou bolo predstavenie programov Moodle a Weebly a vytvorenie samostatných projektov v týchto programoch.

Po skončení školenia , ktorý prebiehal v anglickom jazyku, sme získali certifikát o absolvovaní kurzu Using E – Learning Platforms. Obsah tohto článku bol vytvorený autormi textu a vyjadruje ich osobný názor.

Ing. Tóth Oto – SOŠ Fiľakovo

Ing . Varga Zoltán – SOŠ Fiľakovo

erazmus

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.