4 - ročné študijné odbory s maturitou

2426 K             programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2697 K             mechanik elektrotechnik

3 - ročné učebné odbory s výučným listom

2683 H12          elektromechanik – automatizačná technika

2487 H01          autoopravár – mechanik

4561 H03          poľnohospodár – služby

3355 H             stolár

6475 H             technickoadministratívny pracovník

2 –ročné odbory bez výučného listu

2478 F              strojárska výroba

3178 F              výroba konfekcie