foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama4ok.jpg

mlstolar2logoNa našej Strednej odbornej škole - Szakközépiskolában vo Fiľakove sa dňa 22. 03. 2019 uskutočnil " pilotný " 1. ročník tvorivej súťaže pod názvom " MLADÝ STOLÁR ". Vzorom nám bola obdobná súťaž " MLADÝ ROBOTRONIK ", ktorá sa organizovala na našej škole už po štvrtýkrát. Samostatne súťažili ako jednotlivci,

tak aj dvojčlenné tímy zástupcov končiacich 9. ročníkov všetkých štyroch tunajších základných škôl. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií: teoretického vedomostného kvízu a praktickej zručnostnej skúšky, v ktorej si jednotliví súťažiaci žiaci pod dohľadom pána majstra zhotovili masívnu sedačku, ktorú si po absolvovaní a vyhodnotení súťaže mohli odniesť domov ako vlastný produktívny výrobok. Po sčítaní dosiahnutých bodov z oboch kategórií boli vyhodnotení a odmenení podľa umiestnenia sa jednotlivci, ako i  v konečnom poradí sa umiestnili aj súťažiace základné školy nasledovne:

1. ZŠ Školská - súťažili za ňu žiaci Peter Luky a Koloman Kökény

2. ZŠ Mocsáryho - súťažili za ňu Lóránt Fazekas a Dániel Danyi

3. ZŠ Farská lúka - súťažili za ňu Daniella Mihályiová a Štefan Nagy

4. ZŠ Koháriho - súťažili za ňu Dávid Dani a Dávid Kelemen.

V kategórii jednotlivcov obsadil 1. miesto Peter Luky zo ZŠ Školská, ktorý okrem ocenenia pre všetkých účastníkov súťaže " MLADÝ STOLÁR " obdržal od nás špeciálne vyrobenú osobitnú medailu s gravírovaním, zhotovenú našim CNC zariadením.

Všetkým umiestneným deviatakom srdečne blahoželáme !

Naše poďakovanie patrí v prvom rade žiakom a učiteľom základných škôl, ktorí sa zapojili a zúčastnili tohto          " pilotného " podujatia, čím prejavili záujem a podporu našej škole, čo si nesmierne vážime a ďakujeme, ako i zainteresovaným pedagogickým pracovníkom a žiakom našej školy za ich zodpovedný prístup a oduševnenie pri organizovaní spomínanej súťaže. Tešíme sa na 2. ročník súťaže " MLADÝ STOLÁR " znova o rok !

                                                                                                                       Ing. Beatrix Trtíková

 mlstolar2

Meniny:

Dnes : Edita
Zajtra : Cyprián
26. september 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 3 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.