LgRBTRnik2019 MLADÝ ROBOTRONIK 2019

   Dňa 12.03.2019 sa na Strednej odbornej škole vo Fiľakove uskutočnil už 4. ročník súťažeMLADÝ ROBOTRONIK”, pre žiakov 9. ročníkov fiľakovských základných škôl. Súťaž bola zameraná na základy automatizácie a robotiky.

Za každú školu súťažilo jedno dvojčlenné družstvo. Jednotlivé družstvá si zmerali sily v teoretickej a praktickej časti a v súťaži zručnosti . Účelom súťaže bolo priblížiť žiakom základných škôl problematiku elektrotechniky, automatizácie a priemyselnej robotiky. Súťažiaci získali užitočné ceny a diplomy.

   O občerstvenie a chutný obed sa postarali žiačky 1. a 3. ročníka našej školy, odbor Poľnohospodárka služby, spoločne s majsterkou odbornej výchovy.

Konečné poradie súťaže:

1. ZŠ Koháriho (družstvo v zložení: Kelemen Róbert, Bella Szabolcs Péter)

2. ZŠ Školská (družstvo v zložení: Zsoldos Damian, Gyürüsi Ladislav)

3. ZŠ Farská lúka (družstvo v zložení: Kolenkáš Sebastián, Nagy Štefan)

4. ZŠ Mocsáryho (družstvo v zložení: Danyi Erik, Fazekas Lóránt)

 

 

Všetkým gratulujeme !

 

Rbtrnik2019