PSA TRNAVADňa 10. 04. 2018 sa zúčastnil plný autobus študentov a pedagógov našej školy návštevy výrobného závodu spoločnosti PSA Slovakia so sídlom v Trnave. Zúčastnení študenti boli zvolení podľa študijných a učebných odborov, najmä z odborov strojárstvo, elektrotechnika a automechanik. Pred návštevou automobilky, sme si dopriali prehliadku centra mesta Trnava a známu City Arénu.   

     Po absolvovaní prehliadky mesta, sme sa presunuli do PSA, kde nás privítal veľmi príjemný personál. Naša exkurzia mala dve časti. V prvej časti nám naši sprievodcovia predstavili prezentačné video, v ktorom boli prezentované základné informácie a výrobný program spoločnosti PSA Slovakia,  na videu sme si mohli prehliadnuť výrobné haly a históriu spoločnosti. Po ukončení prezentácie sme sa presunuli na prehliadku zvarovne PSA.  Udivili nás informácie, že v súčasnosti je vo výrobnom závode zamestnaných okolo 4 300 pracovníkov  v štyroch pracovných zmenách. Vo zvarovni zvára a prenáša diely viac ako 625 robotov, ročne sa vyrobí 335 000 vozidiel rôznych typov. Výrobnú linku automobilky opustí hotový automobil, za menej ako jednu minútu !Záverom nám naši sprievodcovia ochotne zodpovedali na naše otázky, týkajúce sa umiestňovania absolventov škôl a sociálneho programu výrobného závodu.

     Vo večerných hodinách sme sa unavení, ale hlavne spokojní a zdraví vracali domov s pevným presvedčením, že v budúcnosti by sme sa ešte chceli vrátiť prezrieť aj montážne haly tejto zaujímavej spoločnosti

PSA TRNAVA