KRITÉRIÁpre prijímanie žiakov základných škôl do 1. ročníka