foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama3o.jpg

4.4tura1Za pekného slnečného počasia sme sa dňa 24. marca 2018 vybrali v rámci krúžkovej činnosti na vedenú pešiu túru, organizovanú Z. p. o. Geopark Novohrad – Nógrád a Novohradským turisticko – informačným centrom vo Fiľakove, do susedného Maďarska.

Po krátkej ceste autobusom sme vystúpili pri druhej najstrmšej normálnorozchodnej železničnej dráhe Maďarska, ktorej zvláštnou časťou trate je časť Salgótarján – Somoskújfalu, dlhá približne 7,5 km a na ktorej je stúpanie cca 75 m ( z 245 m na 320 m ), čo zodpovedá 10 %-ám. Cestou sme sa zastavili a občerstvili pri studni Töke – kút, ktorá zásobovala vodou robotníkov v kameňolome Karancs na ťažbu andezitu už na začiatku 70. rokov 20. storočia. Produktívnosť studne Töke – kút je medzi 4 – 8 l / min, pretože kolísanie zapríčiňujú zmeny množstva zrážok. Aj na vrchu Kápolna – hegy, ako na pútnickom mieste vo výške 500 – 600 m čakala na pútnikov osviežujúca pramenitá voda. Najznámejší z prameňov bol prameň Szent Margit – forrás, z ktorého je voda vyvedená z boku, akoby cez priepadový otvor. Má výnos cca 6 – 8 l / min a prakticky čerpá puklinovú a štrbinovú vodu andezitu, ktorá má náhradu z dažďovej vody. Na vrchu Kápolna – hegy sú najstaršie budované pamiatky hory – zemité hradby. Stojí tu kaplnka z doby Árpádovcov, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Podľa povesti kráľ Béla IV. v roku 1241, pri úteku pred Tatármi, tu krátky čas oddychoval a na pamiatku svojej záchrany a na slávu Boha ( podľa iných prameňov jeho dcéra Margita ), dal kráľ tu neskôr postaviť kaplnku. Zaujímavým prvkom udalosti je, že pôvodne ju chceli postaviť na najvyšší vrchol, ale podľa povesti, čo cez deň postavili, to v noci anjeli preniesli na terajší vrch Kápolna – hegy. Kaplnka bola zničená pravdepodobne v čase tureckých bojov, ale neskôr ju obnovili, od stredoveku až po dnešok je pútnickým miestom „ Mária – kegyhely “.

Karancs je svojou výškou 728 m najvyšším vrchom okolia, jeho hmotu tvorí magmatická masa, ktorá cca pred 15–16 miliónmi rokov vnikla do usadenín. Tento hrebeň horského pásma je približne 10 km dlhý, cca 7 km široký a má rozlohu cca 45 – 50 km2. Na hrebeni sa tiahne štátna hranica. Na jeho vrchole postavili viackrát rozhľadňu. Súčasná s kovovou konštrukciou bola postavená v roku 1989. Rozhľadňa je vysoká 22 m a poskytla nám pohľad na krásnu panorámu. V jasnom počasí sme z nej mohli obdivovať ešte aj Vysoké Tatry. Vrch Karancs zďaleka pripomína ležiaceho slona a v tlači ho prvýkrát nazval „ palóckym Olymposom “ geológ st. Jenö Noszky v roku 1912 v knihe, ktorá predstavovala oblasti, resp. zaujímavosti historického Uhorska.

Nad mestom Salgótarján sa rozpínajúci 544 m vysoký vrch je Pécskö. V priebehu histórie sa tu usadil človek doby medenej, neskôr na ňom postavili menšiu pevnosť, potom v neznámej dobe do viac ako 10 m vysokej, kolmej severnej steny vydlabali úľové výklenky. Koncom rokov 1800 a začiatkom rokov 1900 si ho zobralo do svojho vlastníctva baníctvo, pričom tu ešte postavili aj úzkorozchodnú trať na odvoz kameňa. Počas II. svetovej vojny v tejto oblasti prebiehala vojenská činnosť. Ťažba uhlia z uhoľného ložiska pod vrchom prebiehala vo viacerých obdobiach. Strmý svah vrchu sa stal vhodným na vybudovanie lyžiarskej dráhy, v časti pod skalou v roku 1980, už aj s vlekom. V súčasnosti je to obľúbené výletné miesto, ku ktorému sa stále viac pripája aj časť tzv. Hurka – Pécskö.

Ďakujem všetkým organizátorom, účastníkom a nášmu skvelému vedúcemu túry geológovi pánovi Péterovi Prakfalvimu za ďalší neopakovateľný zážitok, príjemnú spoločnosť a množstvo zaujímavých informácií. Ja osobne sa chcem poďakovať CHLAPCOM Z I. B TRIEDY: Márkovi, Romanovi, Péterovi a Jocovi za vzornú reprezentáciu školy, BOLI NAOZAJ SKVELÍ a teším sa na ďalšie spoločné stretnutie so všetkými milovníkmi prírody !

Ing. Beatrix Trtíková

4 4tura2

4 4tura3

4 4tura4

 

Meniny:

Dnes : Edita
Zajtra : Cyprián
26. september 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.