Panorama1ok.jpg

Domov

Prvá 3D tlačiareň na našej SOŠ.


prusa2Minulý týždeň sme sa dočkali prvej 3D stavebnicovej tlačiarne na našej škole. Je to tlačiareň PRUSA i3MK2S. Pod vedením MOV pána Bc. Mojzeša Ondreja tlačiareň ožila. V rámci odborného výcviku ju poskladali a tlačiareň nakalibrovali do konečného funkčného stavu. Tlačiareň sa bude využívať na skvalitnenie výuky na odbornom výcviku a krúžkovej činnosti na našej škole. Na fotografiách je zachytená prvá skúšobná tlač.

 prusa3 prusa4

prusa5 prusa8

prusa6 prusa9

Doplnkové informácie