Panorama3o.jpg

Domov

Prednáška o prelamovanom palóckom nábytku

paloc5V rámci série podujatí pre deti a mládež sa naši študenti 1. B triedy učebného odboru Stolár a 2. M triedy študijného odboru Drevárska a nábytkárska výroba zúčastnili ojedinelej a jedinečnej prednášky s názvom „ Prelamovaný palócky nábytok v slovenskej časti územia Palócov “. Prednáška sa uskutočnila v priestoroch

Mestskej knižnice vo Fiľakove dňa 03. 10. 2017 v rámci projektu „ Do knižnice nielen pre vedomosti ! “, ktorú zorganizovalo Hradné múzeum vo Fiľakove. Podujatia knižnice z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Prednášajúcim bol pán primátor mesta Fiľakovo Mgr. Attila Agócs, PhD. Prelamovaný nábytok je málo známym regionálnym špecifikom Maďarov žijúcich na Slovensku. Rozšírený je najmä v severnom Novohrade a v juhozápadnej časti Gemera. Bol charakteristický pre obdobie rokov 1890 až 1940 svojimi motívmi, pochádzajúcimi z historických biblických dejín, vzťahov medzi ľuďmi, ale aj novodobých moderných technických objavov a výdobytkov. Vyskytoval sa hlavne na sedacom nábytku, kde sa zachoval na laviciach, ale aj na bytových doplnkoch akými sú napríklad vešiaky. V závere podujatia nás pán Mgr. Attila Agócs, PhD pozval na sprievodnú rovnomernú výstavu, ktorá je prezentovaná aj širokej verejnosti v Mestskom vlastivednom múzeu, kde si naši študenti mohli prezrieť vystavené artefakty z uvedeného územia. Toto podujatie bolo zaujímavé a zvláštne svojou témou a obohatilo nás o nové vedomosti, skúsenosti a zážitky. Naši študenti v prítomnosti študentov z Gymnázia vo Fiľakove obstáli „ NA VÝBORNÚ “. Ďakujem všetkým zúčastneným študentom a teším sa spolu s nimi na ďalšie najbližšie spoločné podujatie ! Ing. Beatrix Trtíková

paloc1 paloc2 paloc3 paloc4

Doplnkové informácie