foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama5ok.jpg

geopark25 3 17 2  Za prekrásneho počasia, podľa našej tradície vždy slnečného, sme sa v sobotu dostavili v neskutočne hojnom počte pred Mestské kultúrne stredisko, kde na nás už čakal autobus. Dorazili a pripojili sa ku nám naši priatelia z Geoparku Nógrád zo Šalgotarjánu a na naše prekvapenie ďalší nadšenci z Budapešti a až z Kecskemétu.

Cestou sme mali niekoľko prestávok, kedy ku nám v skupinkách nastupovali ďalší účastníci vedenej pešej túry až sme sa dostali na číslo cca 100 ľudí. Cieľom bola gemerská obec Gemerské Dechtáre, ležiaca v historickom regióne Gemer a patriaca do pohoria Cerová vrchovina, podcelku Petrovská vrchovina a časti Hostická kotlina s obyvateľstvom dominantne maďarskej národnosti, ktorí obec nazývajú Détér. Zhromaždili sme sa pred sochou uhorského kráľa svätého Štefana ( Szent István király ), umiestnenej pri schodoch, vedúcich do kostolíka, kde nás privítal vedúci vedenej pešej túry pán Alexander Ádám, člen stráže ochrany prírody. Stavebnou dominantou obce je jednoloďová rímskokatolícka neoklasicistická kaplnka svätého Štefana, resp. kostolík so zvonicou pochádzajúcou z 19. storočia, ktorý bol pôvodne zasvätený Sedembolestnej Panne Márii z roku 1880 na návrší s priľahlým cintorínom. Prvou zastávkou nášho putovania bol Adamov maar, o ktorom sme sa prekvapujúco dozvedeli, že bol pomenovaný podľa nášho vedúceho vedenej pešej túry a ktorý vznikol sopečnou činnosťou. V súčasnosti sa v jeho lokalite nachádzajú pozostatky algenitu, čiernych minerálov, ktoré sa s obľubou pre svoje blahodarné účinky používajú vo vinohradoch a v sadoch s ovocnými stromami. Do správy chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina patrí aj územie Dechtárskych viníc, ktoré sa nachádzajú juhozápadne od vyššie spomenutej obce. Na južných svahoch reprezentujú sucho-teplomilné travinno-bylinné spoločenstvá s porastmi borievky obyčajnej. Bagova skala sa nachádza východne od Steblovej skaly a tu sme mali možnosť prehliadnuť si zvyšky kráterovej výplne, tvorenej sopečnými bazaltovými troskami a bombami. Radiometrický vek tohto bazaltového telesa sa odhaduje na 1,43±0,10 milióna rokov. Severne od krátera sú zachované relikty lávového prúdu. V minulosti sa tu, tak ako na mnohých iných miestach v Cerovej vrchovine, zrejme nachádzal malý kameňolom. Na lesostepných plochách rastú vzácne a chránené druhy teplomilnej flóry a fauny, ako napríklad poniklec čierny. Čerešničkou na torte bola návšteva pozoruhodného výletného miesta tzv. Steblovej skaly, nachádzajúcej sa v nadmorskej výške 486 m. Ide o vypreparovaný sopečný komín s početnými bazaltovými žilami a výlevmi. Na obnaženej časti skaly je možné vidieť skupinu vysokých čadičových stĺpov, predstavujúcu vskutku unikátny prírodný výtvor. Z vrcholu brala sa vystúpivším otvára krásny výhľad do okolia. Steblová skala bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu v roku 2000. Predmetom ochrany sú tu okrem zaujímavých sopečných útvarov i vzácne lesné a lesostepné biotopy s množstvom chránenej fauny a flóry.

Naše veľké poďakovanie patrí organizátorom skvelého podujatia a tými boli Z. p. o. Geopark Novohrad – Nógrád a Novohradskému turisticko – informačného centru vo Fiľakove. Naše vrelé poďakovanie patrí nášmu vedúcemu túry pánovi Alexandrovi Ádámovi, členovi stráže prírody za jeho vysoko odborný výklad, ale aj ľudskú angažovanosť v jeho profesii a šírenie dobrého mena regiónu aj za hranicami štátu. Už teraz sa tešíme na najbližšie stretnutie so všetkými milovníkmi prírody !  

Geopark25 3 17 3

Meniny:

Dnes : Dobromila
Zajtra : Klára
28. október 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.