foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama4ok.jpg

  CNC 

   Hlavným cieľom „Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec“z roku 2016, je zníženie miery nezamestnanosti v okrese vytvorením 1 440 pracovných miest do roku 2020. „Plán“ sleduje 4 prioritné oblasti rozvoja, medzi ktoré patrí aj oblasť vzdelávania. Zameriava sa najmä na zlepšenie kvality a dostupnosti vzdelávania s dôrazom na modernizáciu vzdelávacej infraštruktúry.


   Roky zanedbávané odborné vzdelávanie v oblasti strojárstva spôsobila na pracovnom trhu určitú anomáliu. Hoci v okrese máme stále relatívne vysokú nezamestnanosť, napriek tomu je nedostatok kvalifikovaných CNC obrábačov, zámočníkov, zváračov, technológov, elektromechanikov, údržbárov, a nastavovačov výrobných liniek.
   Súčasný stav dospel do štádia, že aj kompetentné orgány ho začali riešiť. Ministerstvo školstva vypracovalo národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania, zameraný na zvýšenie kvality odborného vzdelávania a Rada zamestnávateľov žiada vrátiť do SOŠ kvalitné  3-ročné učebné odbory a zriadiť centrá odborného vzdelávania a prípravy v jednotlivých odvetviach priemyslu.
   Na tieto skutočnosti a predstavy kompetentných orgánov pružne zareagovala SOŠ Fiľakovo, ktoráV BBSK v oblasti strojárstva a automatizačnej techniky patrí medzi najlepšie vybavené školy, a má všetky predpoklady, aby so svojimi priestormi, personálnym a technickým vybavením sa stala centrom odborného vzdelávania pre južné okresy BBSK.
   Preto už 16.02.2016 požiadala BBSK o zriadenie centra odborného vzdelávania v oblasti strojárstva a automatizačnej techniky. Žiadosť podporili aj najvýznamnejší zamestnávatelia regióna, ako DOMETIC SLOVAKIA, EKOLTECH spol. S.r.o, FESTAP a THORMA SLOVAKIA, s.r.o.
   Dlho očakávané stanovisko BBSSK bolo SOŠ doručené 26. Januára 2017, v ktorom Oddelenie školstva a kultúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja SÚHLASÍ so zriadením „CENTRA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE STROJÁRSTVO“ na Strednej odbornej škole Fiľakovo.

   V rámci Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec, Projektu rozvoja stredného odborného vzdelávania a prispením BBSK sa má do roku 2020 preinvestovať do modernizácie a materiálno technického vybavenia školy okolo 1 mil. Eur. Veľké zmeny čakajú dielne strojového a ručného obrábania kovu, odborné učebne - CNC obrábania, učebne pneumatiky, hydrauliky a základov elektrotechniky. Všetky spomenuté dielne a učebne budú doplnené a zmodernizované najmodernejšími strojmi, prístrojmi a náradím.

   Po absolvovaní veľkého množstva jednaní a porád sa vízia začína stávať realitou. Veríme, že v blízkej budúcnosti sa žiaci Strednej odbornej školy Fiľakovo budú môcť zdokonaľovať na najmodernejších strojoch a zariadeniach a používať technológiu, ktorá sa  používa aj v našom priemysle. Tým by sme chceli naplniť aj požiadavku zamestnávateľov, aby absolventi končiaci stredné odborné školy boli vybavení vedomosťami a zručnosťami ktoré potrebuje náš trh práce a priemysel.  
  
  

Meniny:

Dnes : Sabína
Zajtra : Dobromila
27. október 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.