foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama1ok.jpg

Obstarávateľ :

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo

Zverejnenie zadávania zákazky

Zákazka na služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3.

Predmet zákazky :Stavebný dozor na „Zateplenie a oprava strechy - dielne"

„Zateplenie a oprava strechy - telocvičňa"Pri zadávaní zákazky sa dodržali povinnost podľa odsekov 3 až 5 § 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Výzvu na predkladanie ponúk obstarávateľ zaslal trom záujemcom. Zadávania zákazky sa zúčastnili traja uchádzači. Uchádzača s najnižšou ponúknutou cenou si obstarávateľ vybral a uzavrie s ním ZoD do troch pracovných dní od zverejnenia tejto zákazky.

Úspešným uchádzačom sa stal OVING, s.r.o., Barákova č. 32, 984 01 Lučenec.


Vo Fiľakove dňa : 30.01.2014

 

 

Meniny:

Dnes : Klára
Zajtra : Simona a Šimon
29. október 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.