foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama5ok.jpg

Významné ocenenie našich študentov.

 

 

Dňa 26. 01. 2012 sa uskutočnila v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove v spolupráci s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene vernisáž 12. ročníka celoslovenskej súťaže pod názvom Etudy z dreva. Témou bola naj... drevená hračka. Študenti a pedagógovia našej školy sa aj vďaka výbornej spolupráci s pracovníkmi Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene opakovane zúčastnili II. kategórie vyhlásenej súťaže ako výrobcovia originálov, prototypov a modelov. Po predchádzajúcich skúsenostiach sme boli veľmi prekvapení, že v silnej konkurencii obdržali naši dvaja študenti a to menovite Zoltán Czene Jozef Vass čestné uznanie za zvukové hračky, ktoré som za nich osobne prevzala vo Zvolene dňa 10. 02. 2011.

Z dôvodu prezentácie a informovanosti širokej verejnosti sa výstava všetkých prihlásených a odbornou komisiou vybraných súťažných prác premiestňovala na rôzne miesta Slovenska. Jej putovanie sa na obdobie od 26. 01. do 23. 03. 2012 zastavilo práve vo Fiľakove, kde majú návštevníci vlastivedného múzea možnosť prezrieť si veľmi netradičnú, nápaditú a originálnu výstavu mladých tvorcov, resp. študentov stredných odborných škôl a výrobcov hračiek. Je nám veľkou cťou, že vedenie Hradného múzea vo Fiľakove v zastúpení pánom Mgr. Attilom Agócsom a pani kurátorka výstavy Ing. Bc. Mária Rošková, pracovníčka Lesov SR, š. p. - strediska Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, vytvorili osobitný priestor pre všetky nami prihlásené práce z učebného odboru stolár a zo študijného odboru drevárska a nábytkárska výroba, aby sme ich mohli predstaviť návštevníkom výstavy vo Fiľakove v priestoroch Mestského vlastivedného múzea. Prvé ovocie našej práce už bolo prinesené formou objednávky a požiadavky na výrobu našich hračiek pre deti z Materskej školy na ulici Štúrovej vo Fiľakove.

V súčasnosti sú práce XIII. ročníka súťaže Etúd z dreva o naj... drevený úžitkový predmet a drevený šperk sprístupnené vo Zvolene, kde sme znova ako Stredná odborná škola, Szakközépiskola Fiľakovo zastúpení viacerými výrobkami.

Všetkých srdečne pozývame na obe súčasne prebiehajúce výstavy vo Fiľakove i vo Zvolene a tešíme sa na prípadnú spoluprácu !

Vo Fiľakove,dňa 17. 02. 2012 Ing. Beatrix Trtíková

Meniny:

Dnes : Klára
Zajtra : Simona a Šimon
29. október 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.